Kontaktpersoner

Anders Jacobsson - Göteborg
0705 - 63 96 79
anders.jacobsson@styrud.se

Joacim Kullinger - Stockholm
0705-21 37 48
joacim.kullinger@styrud.se

Adam Ravn - Malmö
0703-74 49 00
adam.ravn@styrud.se

Lennart Levander - Sundsvall
0706 - 66 18 60
lennart.levander@styrud.se

Johnny Tuoma - Jörn
0730-37 56 58
johnny.tuoma@styrud.se

Bildspel

Ledningsbyggande

Styrud är landets ledande entreprenör inom schaktfritt ledningsbyggande, även kallat rördrivning. På de här sidorna hittar du tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp en ledningsentreprenad – elkabel, bredband, VA, gas eller fjärrvärme/fjärrkyla.

Här hittar du också information om våra borrmetoder, praktikfall av olika slag samt omdömen från våra kunder.

Vi hjälper dig gärna med enbart det schaktfria jobbet, men om du önskar kan vi även ta hand om projekteringen, eller ta ansvar för hela ledningsbygget som totalentreprenad. Hör av dig!

.
.