Kontaktpersoner

Joakim Kemi - VD
0702-99 25 09
joakim.kemi@styrud.se

Bildspel

Gruvor och prospektering

Företag som söker efter brytvärda fyndigheter har två krav – prospekteringsborrningen ska gå snabbt och resultatet ska vara tillförlitligt. För att uppfylla kraven arbetar vi med både kärnborrning och RC-borrning. Vilken metod, eller kombination av metoder, som används för en speciell provborrning avgörs av vad kunden vill veta, exempelvis malmförekomster, bergmekanik, grundvatten etc.

Styrud har lång erfarenhet och just den maskinpark som krävs för att arbeta som underleverantör till gruvindustrin. Förutom produktionsborrning arbetar vi även med borrning för t ex mediahål för ledningar och rör.

Våra borruppdrag kompletteras med de kringtjänster som vi vet att gruvindustrin behöver, t ex borrhålsmätning, presentation av borrdata och insamlingsanalys.

.
.