Kontaktpersoner

Johan Blomdahl Göteborg
0703-49 60 42
johan.blomdahl@styrud.se

Anders Svanholm - Stockholm
0738-43 98 00
anders.svanholm@styrud.se

Lennart Levander - Sundsvall
0706-66 18 60
lennart.levander@styrud.se

Johnny Tuoma - Jörn
0730-37 56 58
johnny.tuoma@styrud.se

Bildspel

Grundläggning

Styrud är ett av landets ledande företag inom entreprenadborrning. Det handlar givetvis om grundläggning med borrade pålar, men också om borrad spontvägg, förankringsborrning, injektering, geotekniska undersökningar, mark- och bergarbeten mm.

På de här sidorna hittar du tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp en borrentreprenad. Du hittar också information om våra borrmetoder, praktikfall av olika slag samt omdömen från våra kunder

Det är ingen slump att vi brukar kalla oss ett varuhus i borrning. Borrteknik är ett kraftfullt verktyg i alla faser av byggprocessen och oavsett vad du behöver så hjälper vi dig hela vägen. Antingen som under- eller totalentreprenör.

Borrning är bra för miljön. I stadsmiljö är ljudlös, borrad pålning numera ofta en självklarhet och ger en rad tekniska fördelar på köpet. Sak samma med wiresågning. I jämförelse med schaktning eller sprängning går borrning snabbare och förorenar mindre. Dessutom blir det ofta betydligt billigare!