Ökade resurser och fördjupat teknikkunnande

På våren 1978 inser ett par brunnsborrare från Herrljungatrakten att brunnsborrning alltid framöver kommer att vara ett konkurrensutsatt getingbo. Istället bestämmer de sig för att satsa på rördrivning och ledningsbyggande – ett lönsammare område men också mer komplicerat. Ett par år senare köper bolaget sin första jordraket och en operatör anställs.

Så småningom inser man att fler borrmetoder behövs om man ska kunna klara alla typer av ledningar. Maskinparken kompletteras med utrustning för rörrammning, samtidigt som bolaget på allvar börjar med hammarborrning.

I början av 1990-talet investerar bolaget i sin första specialmaskin för styrd borrning och personalen uppgår till hela åtta personer. Första utlandsuppdraget blir en framgångsrik hammarborrning i Storbritannien, som några år senare åtföljs av uppmärksammad borrning under Donau i Rumänien.

Nu börjar man också ge ut en egen nyhetstidning.

Nära till kunden

Vid millennieskiftet inleds den satsning på regional verksamhet som fortfarande pågår. Både människor och maskiner ska finnas nära kunderna. För att komma in snabbare på den norrländska marknaden köper man Järvsö Borr AB; ett regionalt borrföretag med energi- och vattenbrunnar som specialitet. Samtidigt etableras kontor i Sundsvall och Göteborg.

I samband med bredbandsutbyggnaden i Sverige dubbleras omsättningen på ett enda år. De första åren av det nya millenniet etableras också regionkontor i Stockholm och Malmö.

År 2005 ger man ut den första handboken någonsin om schaktfritt ledningsbyggande. Boken följs upp med seminarier över hela landet.

Ökade resurser och fördjupat teknikkunnande

För att komma in på den finska marknaden köper man Boreal Star Oy, ett företag som samarbetat med Styrud under flera år.

2006 är Styrud redo för en ytterligare breddning av verksamheten. Genom förvärven av finska Boreal Star Oy och TGB Borrteknik AB tillförs kompetens och resurser inom grundläggning, entreprenad och prospektering. Nu är Styrud ett av de största borrföretagen i norra Europa.

Året därpå växer koncernen vidare, först genom köp av Hans Blomqvist Entreprenad AB i Örnsköldsvik och sedan genom köp av Arctic Drillers AB i Kiruna. Dessa båda förvärv ger koncernen rejäla avstamp för vidare expansion, både längs Norrlandskusten och norr om Polcirkeln.