Företagen i koncernen

Styrud Ingenjörsfirma är sedan den 1 maj 2012 sammanslaget med Styrud TGB och Styrud Järvsöborr
och har 2 helägda dotterbolag samt är delägare i ytterligare två bolag.
Klicka i menyn ovanför på de företag som du vill läsa mer om.

Styrud-koncernen