Ännu mer fjärrkyla i Göteborg

Publicerat: 2017-05-19

Som ett led i arbetet med att minska resursförbrukning och klimatpåverkan av energiförbrukning i samhället, satsar Göteborg Energi på fortsatt utbyggnad av tillgången på fjärrkyla. Idag finns fjärrkylanätet mest i centrala Göteborg, men fler och fler företag och organisationer bereds möjlighet att kunna ansluta sig.

fjarrkyla Illustration från goteborgenergi.se

Kyla till Scandinavium och Svenska Mässan

Senaste tillskottet till fjärrkylanätet har genomförts centralt i stan med Agnesbergs Grävtjänst som entreprenör. Styrud fick förtroendet att bidra med schaktfritt ledningsbyggande på sträckan mellan Katolska Kyrkan vid Heden och Scandinavium/Svenska Mässan vid Korsvägen. En sträcka på ca 800 meter för servisledning som ska kopplas till huvudnätet. Styrd borrning har utförts på sammanlagt 1600 meter (sträckan tur och retur 2×800 m) i dimension 400 och 500 mm. Borrningarna utfördes med en D100 borrigg i 6 etapper på upp till 260 meter.

– Allting har fungerat väldigt bra, konstaterar Viktor Johansson som var Styruds projektledare. Vi har kommit med i ett tidigt skede i projektet och kan vi vara med redan på projekteringsstadiet, blir borrsträckorna väl planerade och utförandet optimeras vad gäller effektivitet och säkerhet.
 
Söder om Heden stötte man på berg, men genom att backa och göra en pilotsondering hittades ett nytt läge som fungerade och sedan var det fritt fram. Med detta som enda hinder, får man vara nöjd, tycker Viktor.
Den sista sträckan kördes nattarbete, för att kunna lägga ut rör inför sista hemdraget med så lite störningar som möjligt.

Fjärrkyla vid ScandinaviumFjärrkylaledning vid Scandinavium

 

Styrud har varit med från start

Det var 2007 som Göteborg fick tillgång till frikyla från Göta Älv vintertid samt fick plats för kylmaskiner i Rosenlundsverket. Därmed kunde arbetet med att bygga en ringled komma igång. Styrud ingick i projektet som omfattade en 7 km lång ledning och som pågick under tre år. Ett omfattande projekt som innehöll en del spektakulära sekvenser. Till exempel då 300 meter lång ledning bogserades på Göta Älv och in i Hamnkanalen vid Rosenlund. Eller då ledningen drogs genom Trädgårdsföreningen mitt i smällkalla vintern.

Det är inte alltid det är enkelt, men med erfarenhet i kombination med kreativitet finns det alltid en lösning!

Fjärrkyla Rosenlund   Fjärrkyla Trädgårdsföreningen
Fjärrkyla i Rosenlund och i Trädgårdsföreningen…

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

 

Läs mer om fjärrkyla hos Göteborg Energi

Så här fungerar det

 

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • TwitThis
  • Maila artikeln!
  • LinkedIn