Läs mer
2018-01-05

Inköparen – en framgångsfaktor

Läs mer
2017-12-20

God jul och gott nytt år!

Läs mer
2017-12-12

Ledningsbygge för nya stadskärnan i Kungälv

Läs mer
2017-12-04

Ledningsbygge under Göta älv för Trollhättan Energi

Läs mer
2017-11-21

Styrud rekryterar: Borrpersonal i Skåne

Välkommen till Styrud-koncernen!

”Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning”

Ända sedan 1970-talet har avancerad borrning varit vår ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfritt ledningsbyggande, grundläggning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Våra kunder är t ex kommuner, byggentreprenörer, gruvföretag och nätbolag.

Inom koncernen har vi utvecklat en rad olika applikationer för borrning, t ex energilager för värme och kyla, styrd borrning i solitt berg mm. Vi arbetar även med geotekniska undersökningar och kan, då kunderna så önskar, även ta hand om hela projekt – från projektering, projektledning och mätningar till utförande och dokumentation.

Vilket affärsområde vill du veta mer om?

Schaktfri ledningsbyggnadGrundlaggning och entreprenadGeoenergi och vattenGruvor och prospektering

Vill du läsa Påhugget?

Styruds kundtidning med branschnyheter direkt till dig.

Bibliotek
Senaste numret
Påhugget