Läs mer
2018-04-27

3 km ny ledning och kanske nytt rekord i Skåne

Läs mer
2018-03-29

Styrud rekryterar: Projektledare i Stockholm

Läs mer
2018-03-08

Sänkbrunn som fundament i historisk miljö

Läs mer
2018-02-08

Fjärrkyla under Göta älv med Styrud i trepartsprojekt

Läs mer
2018-02-02

Borrade pålar för bro i Vega

Välkommen till Styrud-koncernen!

”Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning”

Ända sedan 1970-talet har avancerad borrning varit vår ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfritt ledningsbyggande, grundläggning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Våra kunder är t ex kommuner, byggentreprenörer, gruvföretag och nätbolag.

Inom koncernen har vi utvecklat en rad olika applikationer för borrning, t ex energilager för värme och kyla, styrd borrning i solitt berg mm. Vi arbetar även med geotekniska undersökningar och kan, då kunderna så önskar, även ta hand om hela projekt – från projektering, projektledning och mätningar till utförande och dokumentation.

Vilket affärsområde vill du veta mer om?

Schaktfri ledningsbyggnadGrundlaggning och entreprenadGeoenergi och vattenGruvor och prospektering

Vill du läsa Påhugget?

Styruds kundtidning med branschnyheter direkt till dig.

Bibliotek
Senaste numret
Påhugget