Läs mer
2016-05-13

Nu går vi under jord i Varberg

Läs mer
2016-05-09

Styrud rekryterar verkstadsmekaniker till Herrljunga

Läs mer
2016-05-03

Geoteknisk undersökning mitt i Göteborg

Läs mer
2016-04-15

Självfall i problematisk geoteknik

Läs mer
2016-03-24

Styrud sätter nytt rekord. Igen.

Välkommen till Styrud-koncernen!

”Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning”

Ända sedan 1970-talet har avancerad borrning varit vår ledstjärna . Idag arbetar vi med schaktfritt ledningsbyggande, grundläggning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Våra kunder är t ex kommuner, byggentreprenörer, gruvföretag och nätbolag.

Inom koncernen har vi utvecklat en rad olika applikationer för borrning, t ex energilager för värme och kyla, styrd borrning i solitt berg mm. Vi arbetar även med geotekniska undersökningar och kan, då kunderna så önskar, även ta hand om hela projekt – från projektering, projektledning och mätningar till utförande och dokumentation.

Vilken tjänst vill du veta mer om?

Schaktfri ledningsbyggnadGrundlaggning och entreprenadGeoenergi och vattenGruvor och prospektering

Vill du läsa Påhugget?

Heta branschnyheter direkt till dig, självklart gratis.

Börja prenumerera
Bibliotek
Senaste numret
Påhugget